Život je ako výlet – uistime sa, že poznáme jeho podmienky a buďme dobre pripravení. Nemôžeme zastaviť dážď, ale môžeme mať pripravený pršiplášť.

Dharma je správny spôsob života, tak aby nás napĺňal a robil šťastným. Je to vlastne naša integrita na fyzickej, mentálnej a duchovnej úrovni. Je to konanie v súlade s celým vesmírom. Je to filozofický, nie náboženský termín a je uložená hlboko v našom podvedomí.
Naša Karma je ako DNA našej duše. Tento karmický kód je vytvorený z našich zvykov, tendencii, vplyvov a túžob počas mnohých našich životov. Tieto sa inštinktívne aktivujú v určitých situáciách a tým tvoria vzorce nášho správania, ktoré sú tiež schované v našom podvedomí.

S pomocou védskeho horoskopu môžeme porozumieť vyšším cieľom nášho života, jeho potenciálu, zraniteľným miestam a skrytým silám, ktoré nám pomôžu na ceste k naplneniu nášho správneho smerovania.

VÉDSKA ASTROLÓGIA – JYOTISH – “THE STUDY OF LIGHT”

“Jyotish je umenie syntézy. Planéty neurčujú náš osud, iba naň poukazujú. Tvoria štruktúru, ktorú astrológ interpretuje.” prof. K. Jaya Sekhar

Védska astrológia je viac ako 5000 rokov starý systém. Je to exaktný a vedecký prístup k analýze postavenia planét. V žiadnom prípade to nie je intuitívna alebo okultná astrológia, kedy astrológ hovorí všetko, čo mu “príde”. Má materiálny ako aj duchovný rozmer.

Udalosti vysvetľuje na princípe akcia – reakcia, čiže nič nie je dané. Každý má možnosť ovplyvniť svoj osud, a interpretácia horoskopu upozorňuje na úskalia, tendencie a skryté motivácie. Život je potom kombináciou našej karmy (minulé dobré alebo zlé konanie) a slobodnej vôly.

Analýza horoskopu narodenia sleduje postavenie hviezd pri narodení. Takáto analýza je dostatočne dôkladná na určenie základného psychologického profilu jedinca, jeho charakteru a životného potenciálu. Interpretácia zahŕňa osobnostné kvality, intelektuálne schopnosti a prístup, zručnosti, vzťahy v rodine, s priateľmi a partnermi, finančnú situáciu a možnosti, vzdelanie, cestovanie, zdravie atď. Poukáže na predispozície a záľuby v jednotlivých oblastiach. Disponuje nástrojmi na “doladenie” predikcie a tým je schopná určiť priaznivé a nepriaznivé termíny/udalosti s vysokou presnosťou.

Má dynamický a nie statický prístup k výkladu, to znamená, že nazerá aj na jednotlivé životné obdobia v živote jednotlivca.

ČO SA DOZVIETE?

Oblasti, v ktorých Vám ponúkam analýzu:

 • astropsychodiagnostika
 • vaša osobnosť, emočné nastavenia, tendencie správania
 • vaše životné poslanie a karma
 • silné a slabé stránky
 • partnerské a ostatné vzťahy
 • rodina – rodičia, partneri, deti
 • zdravie – tendencie k ochoreniam a ich prevencia
 • kariéra a profesné zameranie
 • predikcia udalostí na najbližšie roky
 • výpočet a detailná analýza najbližšieho karmického obdobia Sade Sati
 • upresnenie času narodenia

MOJE SLUŽBY

 • Konzultácia 90 min. – 75 Eur (každý nový klient, 3 oblasti záujmu, osobné stretnutie)
 • Konzultácia 60 min. – 50 Eur (2 oblasti záujmu, osobné stretnutie)
 • Konzultácia 30 min. – 30 Eur (1 oblasť záujmu/otázka, skype)

Celková analýza postavenia planét, ich priaznivé a nepriaznivé pôsobenie vo všetkých dôležitých oblastiach:

 • dynamika osobnosti
 • talenty a slabé stránky
 • psychická stabilita a problémy
 • ájurvédska konštitúcia a tendencie k ochoreniam
 • vzťahy a rodina
 • kariéra
 • vývoj najbližšie roky
Detailnejšia analýza vývoja ochorení:
 • pôsobenie jednotlivých planét, ich riziko pre zdravie a ich aktivácia v čase
 • možná psychosomatika
 • vyhodnotenie schopnosti rekonvalescencie
 • chronické ochorenia
 • fyzické slabosti
 • určenie vhodného dátumu na operáciu, liečenie
Čo Vás čaká najbližšie obdobie:

 • vhodné obdobie na začatie nových projektov
 • rizikové obdobia pre zdravie, cestovanie, prácu
 • aktivácia oblastí života
 • nepriaznivé obdobia pre iné oblasti života
 • nadania
 • možné pracovné oblasti
 • aktivácia daných oblastí
 • čas na zmenu
 • perspektíva úspechu
 • zisky a straty
Odpoveď na konkrétnu otázku alebo tému, ktorá nie je zahrnutá vo vyššie uvedených typoch konzultácie
Niekedy nevieme presný čas narodenia ale len približný. Podľa zásadných minulých udalostí, je možné čas upraviť takmer až na minútu presne. Od presnosti času závisí aj presnosť interpretácie horoskopu.
Môže sa stať, že po výklade horoskopu sa Vám otvoria témy, ktorým nerozumiete, alebo neviete začleniť do života. Možno jednoducho budete mať potrebu prediskutovať jednotlivé oblasti detailnejšie. Ponúkam Vám stretnutie alebo sériu stretnutí, kde sa môžeme získaným informáciám detailne venovať v kontexte Vášho života. 
Určenie najvhodnejšieho obdobia, dátumu, či času na dôležité životné udalosti, ako je svadba, začiatok biznisu, či lekárskeho zákroku …
Písomné spracovanie výkladu v rozsahu 3 – 4 strán.

Presný čas a miesto narodenia je potrebné dodať vopred emailom, aby som mohla horoskop a písomnú správu pripraviť. Na odstránenie podozrenia, že by bol čas nepresný, sa Vás vopred spýtam zopár zásadných momentov z Vášho života. Tak predídeme tomu, že by som vypracovala horoskop pre ‘inú’ osobu. Na stretnutí si potom prejdeme všetky oblasti s tým, že sa môžete dopytovať v prípade nejasností. Je možné sa aj dodatočne spýtať na niečo, čo pre Vás nebolo zrozumiteľné.

O MNE

Vzdelaním som psychológ. Môj život je výrazne ovplyvnený a popretkávaný ájurvédou a mahamudrou. Práve cez ájurvédu a duchovné praktiky som sa s Jyotishom zoznámila a mohla uchopiť ešte hlbší rozmer nášho vedomia.

Mojím cieľom je, aby klient porozumel, zvládol a prepracoval svoje problémy a životné témy. Aby chápal kým je, odkiaľ pochádza a kým chce byť. Vidím veľký liečebný potenciál v prepojení klasického západného štýlu terapie s východnými, pre nás alternatívnymi spôsobmi liečby. Inými slovami, svoje skúsenosti psychoterapeuta využívam pri odovzdávaní poznatkov z horoskopu tak, aby boli čo najviac využiteľné pre danú osobu.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

ČO MÁ PSYCHOTERAPIA SPOLOČNÉ S ASTROLÓGIOU?

… viac ako sa zdá … kým psychoterapia je definitívne užitočná v určitom bode života každého jedinca, astrológia pomáha porozumieť našej individuálnej evolúcií, ktorú zažívame v priebehu celého života.

Carl G. Jung, zakladateľ analytickej psychoterapie, využíval astrológiu vo svojej terapeutickej praxi. Píše: „Pri neľahkých psychologických diagnózach som väčšinou nechal zostaviť horoskop, aby som získal ďalšie, nové hľadisko. V mnohých prípadoch obsahovali astrologické údaje vysvetlenie určitých skutočností, ktorým som inak nerozumel. Z takýchto skúseností som vyvodil záver, že astrológia je pre psychológov obzvlášť zaujímavá.“

V roku 1947 napísal prof. B.V. Ramanovi, jednému z najvýznamnejších indických novodobých védskych astrológov:

… Astrológia sa zakladá na skutočnosti psychickej skúsenosti, ktorú označujeme ako ,projekciu´- to znamená, že sú, aby som to tak povedal, duševné obsahy, ktoré nachádzame v hviezdnych konšteláciách. Pôvodne z toho vzišla idea, že tieto obsahy prichádzajú z hviezd, zatiaľ čo v skutočnosti sú s nimi iba v synchronickom vzťahu. Pripúšťam, že je to veľmi podivné a že to vrhá zvláštne svetlo na štruktúru ľudského ducha. …

zdroj: C.G. Jung: Sto dopisů, Výběr z korespondence

Stanislav Grof, M.D, významný americký psychiater, zakladateľ transpersonálnej psychoterapie:

… Podľa môjho názoru, astrológia je jediný systém, ktorý dokáže úspešne predpovedať aj časové hľadisko aj charakter skúsenosti v rámci psychoterapie. …