Ľudia prichádzajú k astrológovi z rôznych dôvodov. Jedny chcú vedieť, či nájdu manžela, budú mať deti a či budú bohatí. Tí obyčajne chcú počuť samé pozitíva a istoty. Pre nich Jyotish nie je veľmi vhodný. Jeho úprimnosť a vhľad takmer vždy objavia miesta, na ktorých musí človek pracovať. Nájde karmické témy, s ktorými sa musia vysporiadať. A v tomto prípade, pokiaľ by astrológ ponúkol len tie pozitíva, vlastne by ich utvrdil v ich karmickom omyle, že hľadajú šťastie cez materiálne istoty a bezpečie.

Sú ľudia, ktorí chcú odpoveď na konkrétnu otázku, ktorá ich trápi: „Mám zmeniť zamestnanie? Mám podnikať sám?“ alebo „Mám opustiť manžela? Budem šťastnejšia?“ Tu vie astrológ poskytnúť veľmi konkrétnu odpoveď v kontexte života danej osoby. „Zdá sa, že je predurčené, že vaše manželstvo nevyjde. Aj napriek tomu, že to riešite teraz, rozchod sa zrealizuje až o rok a pol.“ Môže znieť predikcia. „Váš mesiac, vaša myseľ je ale výrazne oslabená, takže vnímate svet skôr negatívne a máte tendenciu k depresiám. Rozchod vaše myslenie neovplyvní, musíte nájsť šťastie vo vnútri vás, inak každý ďalší vzťah bude pre vás neuspokojivý.“ Môže znieť doporučenie. Klient sa ešte môže spýtať, akým spôsobom môže vnútorný pokoj dosiahnuť a podľa postavenia planét vie astrológ doporučiť najefektívnejší spôsob liečby. Úžasné, no nie?

A potom je skupina ľudí, ktorí už duchovne pracujú a ich štandardná otázka je: „Čo je moja dharma a aká je moja karma?“ Teoreticky zrozumiteľné otázky: Aké mám poslanie/cieľ v tomto živote a čo zlé si nesiem z minulých životov? by preložila väčšina z nás. Ale je to naozaj také jednoznačné?

Často krát si predstavujeme pod dharmou našu prácu, profesiu. Predstavujeme si, že sme sa narodili s nejakým úžasným poslaním a máme super dôležitú rolu. Nie každý z nás sa musí stať slávnym vedcom, alebo liečiteľom, aby naplnil svoju dharmu.

Dharma je atribút vedomia. Je abstraktná a nevyžaduje si žiadnu super akciu na jej potvrdenie. Prejavuje sa cez osobnosť a svoju podobu nadobúda cez karmické vzorce, ktoré sú čitateľné v horoskope. Takže prejavenie dharmy je rozdielne pre každú osobu a je zložené z prirodzených prejavov osobnosti. Dharma je všetko naše konanie, ktoré je v harmónií s kozmickou energiou. Jej prejav v súlade s osobnosťou sa prejavuje v drobnostiach ako umývanie riadov, či kosenie trávnika.  Žitím našej dharmy vytvárame pozitívnu karmu. Banálne? Áno, v kontexte celosvetových udalostí, ale nie z pohľadu jednotlivca a jeho púte. Môžeme ju tiež chápať ako integritu. Integritu na úrovni fyzickej, mentálnej a duchovnej.

Zákon Karmy máme tiež tendenciu zjednodušovať: „V minulom živote som robil zle a tak mi bude v tomto živote robené zle. To znamená, že to môžem napraviť tým, že budem pomáhať ostatným a zbavím sa karmy.“ Povrchné porozumenie karmického zákonu ako príčiny a dôsledku a tým zdôraznenie konania dobra a vyhýbaniu sa konaniu zla, je veľmi ďaleko od skutočnej pravdy! Aj napriek tomu si veľa ľudí myslí, že konaním dobra dosiahne osvietenie, spojenie s Bohom a oslobodenie od utrpenia. Je pravda, že si takýmto konaním vytvoríme podmienky na lepší život, ale nevyriešime náš problém ako sa zbaviť karmy a dosiahnuť oslobodenie. To iba znamená, že budeme mať lepší tento a nasledujúci život.  Inými slovami, vymeníme železné putá za zlaté, ale stále sú to putá!

Americký astrológ James Kelleher vo svojej knihe Introduction to Vedic Astrology (2006) poskytol zrozumiteľné vysvetlenie karmického zákona z pohľadu Jyotishu:

Na skutočné porozumenie karmy je treba porozumieť základnému duchovnému princípu východnej filozofie – transcendencii self. Väčšina ľudí sa identifikuje so svojim telom, mysľou a egom. Skutočné self ale zostáva nepripútané, neprejavené v čistom vedomí. Utrpenie pramení z toho, že si vytvárame fyzické, emočné a psychologické obmedzenia namiesto toho, aby sme žili slobodne a v blaženosti. Žijeme tak v zajatí obmedzení. To je výsledok toho, že naša duša sa stotožnila s karmickými odtlačkami, získanými cez myšlienky, slová a skutkami z minulosti. Toto sa odohráva na neviditeľnej úrovni našej individuality – na úrovni karmického, či príčinného tela (causal body), ktoré je pod povrchom fyzického tela. Toto karmické telo nadobúda karmické dojmy/odtlačky nasledovne:

  1. Influx (prítok) – neustálym vytváraním rôznych emócií a túžob, ako hnev, pýcha, klam, chamtivosť sa vytvára určitá vibrácia, ktorá vytvára odtlačok v karmickom tele. Neustále vytváranie rovnakých nových vibrácií sa volá Influx.
  2. Bondage (zajatie) – keď tieto vibrácie zostávajú v karmickom tele, vytvárajú zajatie. To zafarbuje náš stav vedomia. Čiže, ak niekto bude zažívať prílišnú chamtivosť, jeho karma bude zafarbená chamtivosťou. Ak je karmický odtlačok vytváraný štedrosťou, nadobudne karma positívnu kvalitu štedrosti. Ani v prípade negatívnej ani pozitívnej karmy nie je duša schopná dosiahnuť oslobodenie, keďže oba sú to prípady karmického zajatia.
  3. Outflux – Každý karmický odtlačok má svoju kvalitu, ako chamtivosť alebo štedrosť, intenzitu (mierna, stredná, silná) a životnosť, ako dlho zostáva v karmickom tele. Po určitom čase je každý odtlačok prirodzene uvoľnený z karmického tela. Problém je, že keď odchádza, tak spôsobí, že duša vibruje tak isto ako kvalita vedomia vytvorená týmto karmickým odtlačkom. To spôsobí, že tie pocity zatienia osobu a v každej podobnej situácii si opätovne pritiahne podobný odtlačok do karmického tela. Toto vytvára karmický kruh – zaujatie určitými emóciami spôsobuje znovu-utváranie karmy.

Jyotish sa zameriava na odstránenie tejto karmickej dilemy. Karma spútava dušu, aby trpela, ignorovala a žila v obmedzení. Je to karma, ktorá spôsobuje, aby vedomie zabudlo na to, že je čisté, nekonečné a blažené. Karma nastavuje vedomiu zaprášené zrkadlo, aby nevidelo svoje jasné a nekonečné svetlo. A podobne, duša, zahalená karmickými odtlačkami, nie je schopná si uvedomiť možnosť transcendencie do toho čistého vedomia.

Negatívna karma nám vytvára život v bolesti a biede. Pozitívna karma nám prináša bohatstvo, inteligenciu, dobré zdravie a iné radosti. Dobrá karma nám umožňuje život v dočasnom šťastí. Ale nepriblíži nás k tomu, aby sme sa karmického puta zbavili.

Kľúčom k porazeniu karmického zajatia je vyrovnanosť (Equanimity). Na to, aby sme prerušili karmický kruh, si musíme vedieť upokojiť mysel. Equanimity je stav, keď rôzne pozitívne aj negatívne vibrácie vo vedomí zostávajú pokojné. Udržaním pokojnej mysle získame to, že karma odíde z karmického tela bez toho, aby vytvorila nové odtlačky. Absolútna podoba equanimity je Shamata – stav úplnej absorbcie v absolútnom pokoji čistého vedomia ako výsledok hlbokej meditácie. Toto vytvára najintenzívnejšie vymazávanie karmy. Jemnejšie formy equanimity nastávajú aj keď sa snažíme udržať nezaujatú a pokojnú myseľ v zložitých situáciach ako aj situáciach úspechu. Intelektuálne porozumenie filozofie karmy je tiež nápomocné. Ideálna je samozrejme kombinácia týchto dvoch prístupov. Keď je človek schopný zotrvať v neutrálnom stave pokoja a šťastia aj v extrémnych životných situáciách, jeho karma odchádza a nie je nahradená novou.

Poznáme tri druhy karmy:

  1. Sanchita Karma – karma zo všetkých minulých akcií
  2. Prarabdha Karma – osud – karma, ktorej sa môžeme zbaviť v tomto živote. Túto vieme prečítať v horoskope. Horoskop je akási mapa Praradbha karmy. Nielen že ukazuje, aký typ karmy sa prejavuje ale vie určiť aj obdobie, kedy sa tak udeje.
  3. Kriyamana Karma – slobodná vôľa – nová karma, vytvorená v tomto živote našou slobodnou vôľou.

Prarabdha Karma môže mať rôznu intenzitu. Ak má miernu intenzitu, tak nevie prekonať slobodnú vôľu človeka. Ak je stredne silná, tak slobodná vôľa môže byť čiastočne blokovaná. V takom prípade musí jednotlivec akceptovať niektoré nevyhnuteľné dôsledky Prarabdha karmy. Ak je silná, človeku nezostáva nič iné ako prijať svoj osud. Vo väčšine prípadov ide o miernu alebo stretnú intenzitu karmy. Úlohou astrológa je odhaliť oblasti, kde klientovi jeho nedorozumenia, pochybnosti alebo strachy znemožňujú prejaviť jeho úplný potenciál.

Prof. Sekhar to krásne vysvetlil a zároveň zjednodušil. Hovorí, že od momentu, čo sme tu, vytvárame novú karmu. Môžeme sa zbaviť praradbha karmy, ale medzitým stihneme vytvoriť ďaľšiu. To je nekonečný cyklus. Ak žijeme v súlade s našou dharmou, tak vytvárame pozitívnu karmu. Ak ale nie, tak si tvoríme negatívnu karmu. Na ceste k oslobodeniu sa musíme najprv presunúť k tvoreniu pozitívnej dharmy a potom, až keď nebudeme mať žiaden zisk z konania toho dobra, až tým sa môžeme oslobodiť. Preto, keď v Indii niekomu niekto poďakuje, tak to pošle rovno bohom.