O MNE

Vzdelaním som psychológ. Môj život je výrazne ovplyvnený a popretkávaný ájurvédou a mahamudrou. Práve cez ájurvédu a duchovné praktiky som sa s Jyotishom zoznámila a mohla uchopiť ešte hlbší rozmer nášho vedomia.

Mojím cieľom je, aby klient porozumel, zvládol a prepracoval svoje problémy a životné témy. Aby chápal kým je, odkiaľ pochádza a kým chce byť. Vidím veľký liečebný potenciál v prepojení klasického západného štýlu terapie s východnými, pre nás alternatívnymi spôsobmi liečby. Inými slovami, svoje skúsenosti psychoterapeuta využívam pri odovzdávaní poznatkov z horoskopu tak, aby boli čo najviac využiteľné pre danú osobu.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

ODBORNÁ KOMPETENCIA

  • 2017 – workshop na Partnerskú kompatibilitu, vrátane Kuta systému
  • od 2016 – intenzívne štúdium s mojím osobným učiteľom Nalinikanta Das
  • Máj 2016 – úspešné absolvovanie medzinárodnej skúšky Inštitútu Védskej Astrológie v spolupráci s  Európskou Asociáciou pre Védsku Astrológiu (www.ev-va.eu)
  • 2015 – Sade Sati – 7 a 1/2 roka karmickej záťaže, cca 3x za život. Prvé Sade Sati sa odohráva cez rodičov, druhé je obyčajne o partnerstve a tretie o zdraví. Časové určenie a interpretácia ôsmych štádií Sade Sati, ich pozitíva a negatíva podľa unikátnej znalosti prof. Jaya Sekhara
  • od 2014 – kontinuálne štúdium s Prof. Jaya Sekhar, významým indickým astrológom a americkým astrológom Nalinikanta Das
  • 2014 – Astromedical seminár, Amsterdam – využitie horoskopu na určenie zdravia, ochorení a ájurvédskej konštitúcie. Oblasť tradične využívaná ájurvédskymi doktormi pre správnu diagnostiku.
  • 2013 – 2014 – 2-ročné štúdium Védskej Astrológie pod vedením Gudrun Lewis-Schellenbeck a Nicholas Lewis, zakladateľmi German Association for Vedic Astrology