Presný čas a miesto narodenia je potrebné dodať vopred emailom, aby som mohla horoskop a písomnú správu pripraviť. Na odstránenie podozrenia, že by bol čas nepresný, sa Vás vopred spýtam zopár dôležitých udalostí z Vášho života. Tak predídeme tomu, že by som vypracovala horoskop pre ‘inú’ osobu. Na stretnutí si potom prejdeme všetky oblasti s tým, že sa môžete dopytovať v prípade nejasností. Je možné sa aj dodatočne spýtať na niečo, čo pre Vás nebolo zrozumiteľné.

Cenník (uvedené ceny sú vrátane Dph).

 • Konzultácia 90 min. – 75 Eur (každý nový klient, 3 oblasti záujmu, osobné stretnutie)
 • Konzultácia 60 min. – 50 Eur (2 oblasti záujmu, osobné stretnutie)
 • Konzultácia 30 min. – 30 Eur (1 oblasť záujmu/otázka, skype)

Všeobecný horoskop – každý nový klient

Celková analýza postavenia planét, ich priaznivé a nepriaznivé pôsobenie vo všetkých dôležitých oblastiach:

 • dynamika osobnosti
 • talenty a slabé stránky
 • psychická stabilita a problémy
 • ájurvédska konštitúcia a tendencie k ochoreniam
 • vzťahy a rodina
 • kariéra
 • vývoj najbližšie roky

Zdravotný horoskop

Detailnejšia analýza vývoja ochorení:

 • pôsobenie jednotlivých planét, ich riziko pre zdravie a ich aktivácia v čase
 • možná psychosomatika
 • vyhodnotenie schopnosti rekonvalescencie
 • chronické ochorenia
 • fyzické slabosti
 • určenie vhodného dátumu na operáciu, liečenie

Najbližší rok (Varshaphala)

Čo Vás čaká najbližšie obdobie:

 • vhodné obdobie na začatie nových projektov
 • rizikové obdobia pre zdravie, cestovanie, prácu
 • aktivácia oblastí života
 • nepriaznivé obdobia pre iné oblasti života

Kariéra

 • nadania
 • možné pracovné oblasti
 • aktivácia daných oblastí
 • čas na zmenu
 • perspektíva úspechu
 • zisky a straty

Konkrétna otázka (Prashna)

Odpoveď na konkrétnu otázku alebo tému, ktorá nie je zahrnutá vo vyššie uvedených typoch konzultácie

Vhodné obdobie (Muhurta)

Určenie najvhodnejšieho obdobia, dátumu, či času na dôležité životné udalosti, ako je svadba, začiatok biznisu, či lekárskeho zákroku …

Upresnenie času narodenia

Niekedy nevieme presný čas narodenia ale len približný. Podľa zásadných minulých udalostí, je možné čas upraviť takmer až na minútu presne. Od presnosti času závisí aj presnosť interpretácie horoskopu.

Integrácia zážitku – 20 Eur / 50 min

Môže sa stať, že po výklade horoskopu sa Vám otvoria témy, ktorým nerozumiete, alebo neviete začleniť do života. Možno jednoducho budete mať potrebu prediskutovať jednotlivé oblasti detailnejšie. Ponúkam Vám stretnutie alebo sériu stretnutí, kde sa môžeme získaným informáciám detailne venovať v kontexte Vášho života.

Vypracovanie písomnej správy – 20 Eur

Písomné zhrnutie konzultácie, základných informácií zo stretnutia. Elektronicky, v rozsahu 3 – 4 strany.