„Podpíšete mi, prosím, vašu knihu?“ opatrne a čo najviac slušne sa pýtam Prof. Sekhara.

Odpije si z kávy a s milým, trpezlivým pohľadom, s úsmevom, akoby nič iné nemal na práci, mi hovorí: „Samozrejme, veľmi rád.“

A tak si k nemu nenápadne prisadnem, aj keď neviem, o čom by som s ním hovorila. Máme asi 15 minút času, kým bude pokračovať v úžasnej prednáške o Védskej filozofii, o tom, čo je to Univerzálna energia, kto sme, čo tu robíme a čo na to celé hovorí Jyotish.

Tento starý Ind je už chvíľu mojim učiteľom bez toho, aby o tom priamo vedel. Dnes ho stretávam prvýkrát osobne, ale vďaka internetu som s ním už absolvovala, ako aj ostatní, mnoho seminárov. Dnes je to ale iné, môžem ho vidieť a zažiť, a ako sa zdá, aj pre neho je to príjemnejšie ako pozerať do monitoru.

„Keď rozprávam, musím chodiť. Chcem vidieť do očí každému jednému študentovi. Potom viem, či to, čo rozprávam je správne pre neho, alebo či to mám viac vysvetliť alebo sa uberať úplne iným smerom. Bez tohto mám pocit, že rozprávam do steny.“

Užíva si to. Možno aj preto, že toto je pravdepodobne jeho posledná cesta do Európy.

Má 80 rokov a s Jyotishom začal ako 10 ročný. Jeho otec, významný védsky astrológ, si totiž všimol, že je šikovný v matematike. A keďže v 30 rokoch minulého storočia neexistovali počítače a dokonca ani kalkulačku nemali, potreboval pomôcť s výpočtom postavenia planét.

„Bola práve svetová ekonomická kríza. A v takej chvíli panuje neistota a ľudia sa nemajú dobre. No, a to vtedy majú astrológovia hody!“ dodáva s jeho nenásilným zmyslom pre humor. „A keďže mal otec plno dopisov a požiadaviek na vyriešenie, potreboval niekoho, kto mu bude robiť výpočty.“ Pokračoval. „Nerozumel som tomu a jeho interpretácie mi naháňali strach. „Rahu v štvrtom dome prinesie problémy, hovoril.“ Hneď som začal odpočítavať, kto býva v štvrtom dome. V prvom býva kamarát, v druhom tiež … ale v štvrtom býval prísny pán, ktorého som nemal rád. Tak to je ok, odľahlo mi.“ A usmial sa, takže mu bolo vidno dokonale biele zuby. „Je to iba v kontraste s tmavou pleťou alebo má naozaj tak biele zuby?“ so závisťou som sa zamyslela.

A tak sa stalo, že sa tento sympatický pán venuje astrológii čosi cez 70 rokov a ja mám tu česť sa od neho niečo naučiť a teraz aj získať podpis do jeho knižky o Védskej filozofii.

Kniha je podpísaná a ja sedím vedľa neho a usilovne uvažujem, ako by som začala rozhovor….. nič ma nenapadá. „Tak to si sa teda vytiahla!“ sklamane si v duchu hovorím. A tak spomeniem, že ma trápila jeho odpoveď na jednu moju dilemu: Rodina alebo duchovno. A že mi napísal, že keď je niekoho dharmou rodina, nemal by robiť nič aktívne duchovné, snáď okrem dennej sadhany.

„Asi si túto moju otázku nepamätáte, ale prekvapilo ma, že ste niečo také napísal. Veď duchovná cesta je predsa správna.“ Konfrontujem ho s tým, čo rok dozadu napísal.

„Naozaj si nepamätám, ale áno, pokiaľ je niekoho dharma rodina, duchovná cesta nie je správna.“ milo mi vysvetľuje.

„Áno, to ste mi odpísal aj vtedy“ nedám sa „ale chápala som to tak, že v indickej kultúre nie je nad rodinu a preto ste to tak formuloval.“

„Nie, nemyslel som to všeobecne, ale tak, že keď je niekoho dharma rodina a tak by nemal ísť duchovnou cestou.“ Odpovedá.

Tak ako vtedy, ani teraz nenechal priestor na ďalšiu diskusiu. Tak som ešte chvíľu posedela a potom uvoľnila miesto iným, ktorí by mohli byť úspešnejší v nadväzovaní kontaktu.

Védska filozofia je staršia ako náboženské vysvetľovanie podstaty a postupne ju kvantová fyzika potvrdzuje. Je to fascinujúci a zároveň jednoduchý koncept celej našej existencie. A páči sa mi, ako do toho celého zapadá Jyotish. Vlastne z neho vychádza.

„Vesmír – Viswam tu vždy bol a vždy bude. Keby sme sa na neho pozreli zvonku, tak by vyzeral ako mliečny oceán. A to preto, že Primárna energia – Aadi Sakthi je obsiahnutá v celom vesmíre.“ začína Prof. Sekhar prednášku.

„Ale v skutočnosti je zložená z dvoch energií. Jedna, ktorú môžeme nazvať energia anti-hmoty a druhá je energia hmoty. Nemôžu existovať oddelene. Kde existuje jedna, tam určite existuje aj druhá. Je to ako elektromagnetická energia. Elektrika vytvára magnetizmus a naopak. Vidíme magnetickú, ale nevidíme elektrickú. Tá je skrytá v magnetickej. A tak môžeme volať tú elektrickú ako nehmotnú a tú magnetickú ako hmotnú. Nehmotná potom katalyzuje tú hmotnú do podoby hmoty. A naopak: Magnet vytvorí elektriku, ktorá zasvieti žiarovku, ale nemôže zasvietiť žiarovku sám od seba. Jedna sa môže zmeniť na hmotu, a druhá nie; a tá funguje pretože existuje tá prvá.

Tá nemateriálna časť energie tvorí Univerzálne vedomie (Counciousness of Universe). To je jediná prvotná energia, a tá sa môže premeniť na hmotu. A to znamená, že každá hmota, každý objekt obsahuje Univerzálne vedomie. V éteri, aby sa udržalo ekvilibrium medzi dvoma typmi energiami, vzniká niečo ako kozmický tanec, pri ktorom sa vytvárajú stabilné molekuly. Tieto sa hýbu, a tým tvoria zvuk. Čiže tam kde je pohyb, je vždy aj zvuk. Prirodzene dochádza k treniu a tým vzniká teplo. A tam, kde je teplo, je aj svetlo. Takže Svetelnosť je ďalšia fáza. Silným trením molekuly horia a menia sa do tekutého stavu, fluidnej podoby a to sa následne spevňuje do formy meteoritov, hviezd, planét a podobne. Takže máme 5 štádií premeny energie do hmoty a každé štádium vyjadruje jeden element:

  1. Éter/molekuly – éter
  2. Mobilita/zvuk – vzduch
  3. Svetelnosť/teplo – oheň
  4. Tekutosť – voda
  5. Pevnosť – zem

Každá neprejavená (neviditeľná) a prejavená (viditeľná) energia má v sebe Univerzálne vedomie (PARAMA ATHMA). Vedomie, ktoré je v ľudskej bytosti, voláme ATHMA a spĺňa tri atribúty: Cítim, myslím, viem. Je časťou Parama Athma. Oproti ostatným formám prejavenej energie je výnimočná v tom, že si vie sama seba uvedomiť, to znamená, že dokáže rozpoznať parama athma.

Equilibrium je najdôležitejší princíp celého vesmíru a ten sa ho snaží za každú cenu dosiahnuť. Z toho plynie princíp Akcia-Reakcia.

 Ľudská bytosť má tri úrovne:

  1. ATHMA – duchovná úroveň – vo vnútri duše je čistá univerzálna energia
  2. CHITTA – mentálna úroveň – v centrálnom systéme, individuálne vedomie  „Ja“ (AHAM), ktoré sa skladá z MANAS (mentálne koncepty, Ja viem, Ja cítim) a BUDHI (diskriminácia, motivácia nášho konania)
  3. Naše telo – fyzická úroveň – zmysly vnímania, orgány a aj čakry

V momente smrti sa uvoľňuje Athma preč z tela a spolu s ňou aj Budhi, ktoré tiež nie je závislé na fyzickom tele. Budhi potom tvorí našu karmu, je to súbor našich rozhodnutí a motivácií. Budhi vlastne vytvorí obruč okolo Athma a tak sa nemôže spojiť späť s Parama Athma, univerzálnym vedomím. Toto vytvára JEEVA ATHMA (prejavené + neprejavené), ktorá sa musí znovu dostať do fyzického tela, aby odstránením Budhi bolo Athma schopné opätovne dosiahnuť Parama Athma.  Čiže je to Budhi, ktorá tvorí našu karmickú štruktúru, ktorá spôsobuje, že na tú istú situáciu reagujeme odlišne.

Na to, aby sa tak stalo, t.j. aby sa Jeeva Athma znovu narodila do fyzického tela je potrebný súlad štyroch faktorov, a to vhodná krajina (Desa), epocha (Kaala), embryo (Saamagri) a vrodená karma (Nimitha). V momente splnenia týchto podmienok sa začína vyrábať nová karma, takže naozaj oslobodiť Athma od Budhi je náročný proces. Toto neustále hromadenie karmy sa volá SANCHITTA.

Ako teda vystúpiť z tohto začarovaného kruhu?

Dharma je konanie v súlade s vesmírom. Je to filozofický, nie náboženský termín. Je to naša existencia v harmónií s celkovou koncepciou/zámerom. Je uložená hlboko v našom podvedomí. Prvý krok na ceste k prerušeniu karmického kruhu je nerobiť nič, čo vytvára negatívnu karmu. Ale aj žitím našej dharmy stále vytvárame karmu, avšak pozitívnu. Na to, aby sme sa jej zbavili, musíme veci robiť nesebeckým spôsobom – NISH KAAMYA karma (bez túžby).“

Znovu sa pýtam:

„Ale keď napríklad, nie je dharmou ísť duchovnou cestou a ten niekto by ňou napriek tomu išiel, znamená to, že duchovnosťou vytvára negatívnu karmu?“

Opäť sa milo usmeje a hovorí: „Toto je už prepojenie na astrológiu. Duchovnosť samozrejme nie je zlá. Ale vždy sa treba pýtať na motívy, prečo to chceme robiť. Čo nás k tomu vedie.“ Odpovedá.

Premýšľam: Je možné že príliš veľa duchovnej práce by mohlo zničiť rodinu? Je možné, že duchovnosť môže byť niekedy len únik pred aktuálnou realitou? Pred riešením problémov a situácií teraz a tu? Ak áno, tak by sa tým vlastne dosiahlo viac utrpenia ako úžitku a tak by sa vytvorila negatívna karma. Aký by bol teda motív? Hm, stojí to za zamyslenie, ako to vlastne je.

Z myšlienok ma vytrhne pokračovaním:

„Vynorenie sa v novom fyzickom tele, za splnenia 4 základných podmienok ako som už spomenul, sa deje v momente, ktorý je synchronizovaný s planetármymi energiami. Preto na postavenie horoskopu potrebujeme vedieť Desa (miesto) a Kaala (čas), aby sme dokázali vidieť Nimitha (minulú karmu), Dharmu a všetky miesta, kde a ako vytvárame ďalšiu karmu. Planéty neurčujú a nerozhodujú náš osud! Planéty iba oznamujú, dávajú na vedomie, čo sa deje. Tak ako vysoká horúčka je iba indikácia toho, že je v tele ochorenie, ktoré treba liečiť.

Preto ich musíme interpretovať. Planéty vytvárajú štruktúru, dizajn pre interpretáciu na základe pravidiel, ktoré boli dávno vytvorené. Astrológ je iba tlmočník, on nevytvára osud klienta. Nie je priestor pre ego astrológa ako niekoho, kto vytvára niečo nové. On iba interpretuje, preloží to, čo vidí na základe svojich znalostí pravidiel. Jyotish je umenie syntézy!

Áno, je tu Nimitha, prinesená karma, ktorá určuje do akých podmienok sa narodíme. Ale tým okamihom vytvárame novú karmu, spôsobom akým chceme. Preto Jyotish poukazuje na minulú karmu, ale viac sa zaoberá tou súčasnou. Používanie karmy z konania z minulých životov je iba únik od prijatia zodpovednosti za naše súčasné konanie. Väčšina udalostí, čo sa nám v živote stane, priamo súvisí s naším konaním v tomto živote. Sústreďme sa teda na to a neospravedlňujme a nehľadajme vysvetlenie v minulých životoch.“ Razantne povie.

A na záver to ešte celé zhrnie a teraz už v termínoch, ktoré sú nám známe:

„Moksha je oslobodenie sa z cyklu Jananam – Maranam = narodenie a smrť, nekonečný cyklus Samsaara. Keď nie je vytváraná žiadna karma, Athma už nepotrebuje byť znovunarodená. Potom sa individuálna Athma – Jeeva Athma stane čistou a môže byť integrovaná s Parama Athmou, zdrojovou energiou – Adhi Shakthi. Moksha je dosiahnutá.

Vyhýbaj sa deštruktívnemu, negatívne motivovanému konaniu. Ponúkni všetky dôsledky kreatívneho, pozitívne motivovaného konania vesmíru, tam, kam patria. Takto sa zbavíš karmy a nebudeš musieť byť znovuzrodený na zemi. Dosiahneš Mokshu. Jednoduché, nie?“ končí svoju prednášku o védskej filozofii.

(pripravené na základe prednášky Universe. The Vedic Model – A theory based on Sankya Siddhantha and Mandukya Upanishad, Prof. K. Jaya Sekhar, Jyotish Congress 2016, Bad Kreuznach.)